rhy.fi
Ampumaradan säännöt

KONNEVEDEN RIISTANHOITOYHDISTYS

SUOLAHTI-SUMIAINEN RIISTANHOITOYHDISTYS

 

       JOUHTISVUOREN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÃÄNNÖT

Jouhtisvuoren ampumaradan osakkaina ja ylläpitovastaavina ovat Konneveden riistanhoitoyhdistys sekä Suolahti - Sumiainen riistanhoitoyhdistys ja pistooliradan käytöstä vastaa Konneveden Ampujat ry.

Ampumaradan osoite on Ampumaradantie 243, Konnevesi

Ampumaradan sijainti ETRS-GK26 x 454470  y 6937809

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

Ampumarataa saavat käyttää Konneveden riistanhoitoyhdistyksen jäsenet, Suolahti - Sumiaisten riistanhoitoyhdistyksen jäsenet, sekä sopimuksesta muut yhdistykset ja yksityishenkilöt. Lisäksi rataa saavat käyttää edellä mainittujen riistanhoitoyhdistyksien metsästysseurojen /seurueiden henkilöjäsenet. Radan käytöstä on sovittava etukäteen radan ylläpitäjän kanssa. Luodikkoradalle määrätään vuosittain käyttömaksu.

Ampumaradalle vahvistetaan vuosittain ratojen käyttömaksut sekä osakkaille että ulkopuolisille käyttäjille.

Ampumaradalla on hirvirata 75m, luodikkorata 100m, pienoishirvirata 50m, pistoolirata, skeetrata ja traprata. Pistoolirata on Konneveden Ampujat ry käytössä.

Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty. Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

Ilmoita mahdollisista vioista ja ongelmista ratavastaavalle.

Ensiaputarvikkeet ja sammutusvälineet ovat toimistorakennuksessa.

TOIMINTA AMPUMARADALLA

Laita ja pidä aseesi sille varatulla paikalla kun et ole ampumassa.

Noudata ampuessasi hyvää ratakuria ja järjestystä.

Käytä kuuloa suojaavia laitteita.

Sarjatuliaseen käyttö kielletty.

Huomioi muiden ampuminen.

Varmistu siitä, että aseesi on lataamaton.

Kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat jäteasioihin.

Jätehuollosta vastaa Jätekukko oy.

Avotulenteko on rata-alueella kielletty.

Älä laita ampumattomia patruunoita roskapönttöihin.

Kiekkoradoilla saa käytää vain ratojen heittimiä sekä radan ylläpitäjän kiekkoja.

Ehjät kiekot tulee kerätä ammuntojen päätteeksi pois maastosta.

Haulikkoradalla suositellaan käytettäväksi suojalaseja.

Huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla.

Lukitse mitä olet avannut.

Sammuta tarpeettomat virrat.

Tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisista asiattomasta toiminnasta ampumaradalla.

Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle.

Näiden ohjeiden rikkojan voi valvoja poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä  voidaan määrätä  menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyyn.

 

AMPUMARATAVASTAAVA ON MATTI LIIMATAINEN  0400736839

Ampumaratavastaava valvoo, että ampumarata on turvallinen ja että radalla noudatetaan järjestyssääntöjä sekä ampumarataluvassa asetettuja ehtoja ja määräyksiä.

Jos ampumaradan käytöstä aiheutuu vaaraa terveydelle tai muulle kuin ampumaradan ylläpitäjänn omaisuudelle, on ratavastaavan kiellettävä vaaraa aiheuttava radan käyttö sekä ilmoitettava tästä ampumaradan ylläpitäjälle ja poliisihallitukselle.

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ratavastaava voi poistaa radalta ja/tai antaa määräaikaisen käyttökiellon henkilölle joka ei noudata tässä järjestyssäännössä mainittuja asioita.

 

AMPUMARADAN TALONMIES ON , Harri Hytönen
sähköpostiosoite on  konnevesi @rhy.riista.fi, Konneveden riistanhoitoyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.rhy.fi,  talonmiehen puhelinnumero on 040 701 4910. Hoitaa ratavaraukset sekä ampumaradan kiinteistön huollon.

 

AMPUMARADAN AUKIOLOAJAT

Arkisin klo 10.00 - 20.00

Lauantaisin klo 10.00 - 17.00, kilpailuja lukuun ottamatta

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12 - 19, kilpailuja lukuun ottamatta

Haulikkoammunta tulee lopettaa sunnuntaisin klo 18.00.

Muina aikoina käyttö kielletty.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös